Студентите от БСУ обсъдиха интеграцията в ЕС

Студентите от БСУ обсъдиха интеграцията в ЕСЗа втори път в Бургаския свободен университет през тази пролет се проведе съвместно събитие с Европейския институт в България по проект „Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”. По този проект Европейският институт работи съвместно с Бургаския свободен университет, СУ ”Климент Охридски”, Нов български университет, Русенския университет.

Срещата откри госпожа Виктория Баръмова – експерт „Европейска интеграция“ в Европейския институт, и представи основните цели и  задачи на проекта.

 Лекция под наслов „Интеграция докога“ представи експертът по политическа интеграция д-р Иван Начев, преподавател в СУ „Св.Кл.Охридски“ пред студентите от Центъра по юридически науки и Центъра по хуманитарни науки.

Целта на лекцията бе да стимулира и мотивира младите хора да гласуват на изборите за Европейски парламент. Лекторът призова студентите да се замислят за своето бъдеще, убеждавайки ги, че техният глас и вот засягат развитието и просперитета на младите хора и биха могли да променят мястото, в което живеем. Д-р Начев провокира студентите, като им задаваше въпроси за бъдещата им реализация - как и къде виждат себе си през 2030 година. Форумът приключи с игра, в която студентите трябваше да се разделят на групи и колективно да напишат няколко причини, поради които биха гласували, и да споделят онова, които биха искали да се промени чрез техния глас.

На форума присъства проф. дпн Галя Христозова – ректор на Бургаския свободен университет.