ТехноЛогика обяви лятна стажантска програма

ТехноЛогика в БСУНа 10.04.2014 г.  представители на фирма ТехноЛогика ЕАД проведоха семинар със студентите в Бургаски свободен университет, на който разказаха за различните бизнес линии на софтуерната компания, а също и за някои от системите, които тя предлага и разработва. Присъстващите се запознаха с актуални проекти в сферата на електронното управление и географските информационни системи (ГИС) на направление „Разработка на софтуер“, със системата за управление на човешки ресурси (УЧР) на ТехноЛогика – HeRMeS®, с интегрираните системи за управление на бизнеса (ERP), софтуера и услугите за анализ на бизнес процеси (BPA) и за управление на проекти (PM).

Георги Георгиев, ръководител на офиса в Бургас, дари на университета книги на издателство „ТехноЛогика“ – „Сборник от задачи по програмиране на С++“ първа и втора част и „Ориентирана към услуги архитектура“ - и издадената с подкрепата на ТехноЛогика карта на остров Ливингстън, на който 56% от обектите носят български имена.

В края на представянето беше обявена и лятната стажантска програма на софтуерната компания, която предлага възможност на студентите да разширят своите познания и да придобият професионални умения в следните направления:ТехноЛогика в БСУ

  • Разработка на софтуер - 15 места
  • Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS® - 2 места

Повече информация за сроковете и условията за кандидатстване можете да намерите в сайта на фирмата: http://technologica.com/about-us/work-in-technologica/internship

Разработките на ТехноЛогика са базирани на утвърдени световни стандарти с продукти на Oracle и Microsoft, CASE и компонентно програмиране, Java, .NET, OLAP, WEB, SOA, BPEL, XML. Компанията има 20 годишен опит в разработката на информационни системи от национален мащаб и значение, като  част от тях са свързани с изискванията на НАТО или ЕС и са преминали през съответната сертификация. Множество от проектите са финансирани от  Европейския съюз, Световната банка или Американското правителство. Екипите на ТехноЛогика имат богат опит в изграждането цялостни информационни системи, включително: оперативни транзакционни системи (OLTP), електронни регистри, хранилища на данни (Data Warehouse), управленски информационни системи, географски информационни системи (ГИС) и др.