Участие в научни форуми на преподаватели от БСУ по програма Еразъм+

 Участие в научни форуми на преподаватели от БСУ по програма Еразъм+

 

През месец Март се осъществиха мобилности на преподаватели от Бургаския свободен университет по програма Еразъм+

В два научни форуми, организирани от Варшавски университет по мениджмънт (Варшава, Полша) през месец март 2024г., взеха участие преподаватели от Бургаски свободен университет.

На 16 март 2024г. доц. д-р Красимира Минева и ас. Камелия Станева докладваха резултати от проведено съвместно изследване с проф. д-р Мария Алексиева, проф. д-р Милен Балтов, доц. д-р Златина Димитрова и пр. Гергана Кирова пред аудиторията на 6-та Международна научна конференция „Човекът в променящия се свят. Интердисциплинарни рефлексии“. Представителите на Бургаския свободен университет участваха активно в последвалите научни тематични дискусии.

На 21 март 2024г. проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ, доц. д-р Красимира Минева и ас. Камелия Станева представиха своите доклади пред учени и преподаватели от Полша, Словакия, Черна гора и Украйна в рамките на Международната научна конфренция „Емоционалната интелигентност на мениджъри с увреждания – международна перспектива". Преподавателите от БСУ се се включиха в дискусиите след всеки панел.

20240320_112620.jpg