Успешно приключи работата по международен двугодишен проект на БСУ

PROEKTНа 03.09.2010 г. в Бургаския свободен университет се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по двугодишния международен проект на тема «Обучение по сигурност и безопасност в туризма».

Гости на конференцията бяха г-н Константин Гребенаров – областен управител, г-н Иван Иванов - Председател на регионалната туристическа камара, Стела Йорданова - Представител на ЦРЧР.

Проф. д-р Васил Янков – ректор на БСУ, направи кратък преглед на дейността и структурата на БСУ, на международните контакти съвместни дейности с университети в Европа, Америка, Азия.

Проф. дпн Галя Христозова – заместник-ректор на БСУ и Ко-мениджър на проекта, представи работата на университета по международни проекти през 2009 и 2010 г.

proekt

Основните доклади бяха:

Представяне на проект TSST, Мария Желева, Бургаски свободен университет, България

Представяне на Latvia Culture college 

Резултати от национално изследване за състоянието на обучението по сигурност и безопасност в туризма в Латвия, Гита Сенка, Latvia Culture college, Латвия

Представяне на Tempo Training&Consulting Ltd.

Резултати от национално изследване за състоянието на обучението по сигурност и безопасност в туризма в Чехия, Габриела Влъкова, Tempo Training&Consulting Ltd., Чехия

Представяне на University of Craiova

Резултати от национално изследване за състоянието на обучението по сигурност и безопасност в туризма в Румъния, Лиляна Попеску, University of Craiova, Румъния

Резултати от национално изследване за състоянието на обучението по сигурност и безопасност в туризма в България, Мария Желева, Бургаски свободен университет

Представяне на постигнатите в рамките на проект TSST резултати, Янислав Желев, Бургаски свободен университет

Представяне на е-платформа TSST – архитектура и приложения, Димитър Минчев, Бургаски свободен университет

Екипът констатира, че проектът, съфинансиран от програмата Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, е постигнал целта си  да подобри уменията и знанията по отношение на сигурността и безопасността в туризма чрез разработването на нови продукти за професионално обучение. Чрез развитието на иновации в образованието по туризъм (включително последващо образование и обучение на възрастни) проектът допринася за намаляване на риска от проблемите на сигурността в туристическия сектор.

Разработените в рамките на проекта продукти са насочени към работещите в сферата на туризма и преподавателите във висши и в средни училища.

Бургаският свободен университет е водеща организация по този проект, в който участват и партньори от Чехия, Латвия и Румъния. Повече информация можете да бъде намерена на следните адреси: http://tsst.bfu.bg/ и http://www.tsstproject.eu/.