Уважаеми преподаватели, скъпи студенти!

Уважаеми преподаватели, скъпи студенти!

Поздравяваме ви с 24 май – ден на българската писменост и култура, на знанието и просветата!
„ДУХОВНОСТТА НЕ ПАДА ТАМ, ДЕТО ЗНАНИЕТО ЖИВЕЙ” е  израз  на  вярата, че  знанието ще ни води напред и че четящият човек е друг духовен свят. Човек е това, което е прочел. Вие знаете смисъла на тези слова! Издигнете четенето на пиедестал, направете го ежедневие, четете всеки ден, вслушвайте се в словата на четящите и няма да сгрешите.
Бъдете смели и упорити! Бъдете търсещи и устремени! Бъдете гордост за Бургаския свободен университет! 

Проф. д-р Петко Чобанов              
Президент на БСУ
                    
проф. дпн Галя Христозова
Ректор на БСУ