В БСУ - Ден на отворените врата и Кариерна борса

В БСУ - Ден на отворените врата и Кариерна борса

 

На 30 ноември 2022 г. Бургаският свободен университет гостоприемно отвори врата за ученици от средните училища в гр. Бургас и за фирми, които предлагат работни места, ориентирани към профила на образователните програми в университета.

За първи път в историята на БСУ се организират едновременно две събития – Ден на отворените врата и Кариерна борса. Интересът и към двете събития беше голям – повече от 600 ученици от средни училища в гр. Бургас и повече от 20 фирми.

Програмата на събитието започна с официален старт, даден от ректора на БСУ – проф. д-р Милен Балтов, областният управител на област Бургас – проф. д.н. Мария Нейкова и зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на Община Бургас Красимир Стойчев.

По интересен и атрактивен начин пред учениците от бургаските средни училища бяха представени специалностите, по които университетът ще обяви прием за следващата 2023-2024 академична година. Всички структурни звена бяха подготвили интерактивни дейности, свързани с академичния живот в БСУ – мини лекции, викторини, бизнес-игри, психотестове, роботи, фотоволтаични панели, демонстрация на дрон с видео за събията, филм по криминалистика, работни ателиета и др.

В Кариерната борса водещи компании от региона и цялата страна представиха пред студентите и младите специалисти възможности за кариерно развитие в България. Представителите на фирмите презентираха основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера.

Кариерната борса се провежда в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот" и част от инициативата "Дигитален ноември"  на Община Бургас и DIGIHUB, но за в бъдеще ще се превърне в част от традиционния Ден на отворените врата в БСУ.

По инициатива на студентски клуб „Мениджър“ се проведе майсторски клас на тема "Практически аспекти на ефективните продажби" с лектор - зам.-изпълнителният директор  по маркетинг и търговия в Промет Стиил ЕАД - Веселин Соколов.

По инициатива на студентски клуб „Мисия Учител“ членовете на клуба работиха съвместно с ученици в ателиетата по арттерапия и изработване на мисловни карти. Провокацията на студентите се оказа интересно и забавно преживяване за гимназистите, което развива уменията за критическо мислене и креативност – част от ключовите компетенции на ХХІ век.

 

IMG_20221130_104550.jpg
IMG_20221130_104621.jpg
IMG_20221130_110022.jpg
IMG_20221130_110526.jpg
IMG_20221130_110642.jpg
IMG_20221130_133344.jpg
IMG_20221130_133416.jpg
IMG_20221130_103823.jpg
IMG_20221130_103842.jpg
IMG_20221130_103909.jpg
IMG_20221130_103924.jpg
IMG_20221130_133401.jpg
IMG_20221130_104316.jpg
IMG_20221130_104305.jpg
IMG_9780.JPG
IMG_9781.JPG
IMG_9782.JPG
IMG_9783.JPG
IMG_9784.JPG
IMG_9785.JPG
IMG_20221130_103955.jpg
IMG_20221130_104002.jpg
IMG_20221130_104021.jpg
IMG_20221130_104030.jpg
IMG_20221130_104105.jpg
IMG_20221130_104115.jpg
IMG_20221130_133409.jpg