В БСУ се откри Международна научна конференция, организирана от ЦИУН

Международна научна конференция, БСУ, ЦИУНЦентърът по икономически и управленски науки организира Международна научна конференция СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII "ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ", 6-7 юни 2014 г. Форумът е традиционен и се провежда за 8-ми пореден път в БСУ.

Програмата на конференцията включва 28 доклада, разпределени в три основни секции. Пленарните доклади са: „Процесът на реиндустриализация – стратегическо предизвикателство пред националната икономика” от проф. дикн Йосиф Илиев и „Съвременни управленски практики” /Един целесъобразен проект/ от проф. д-р Евангелий Андронов.

Международните участници в конференцията са Международна научна конференция, БСУ, ЦИУНпреподаватели от: Каселския университет, Германия, Загребския университет, Хърватска, Халич университет, Истанбул, Турция, Университета Селчук, гр. Коня, Турция, Университета на Севиля, Испания, Белградския университет, Сърбия.

От българска страна участват преподаватели от: УНСС, София, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, Икономически университет, Варна, Нов български университет, Русенски университет, Лесотехнически университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научният форум беше открит от декана на ЦИУН проф. д-р Васил Янков. Присъстваха президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, почетен председател на Организационния комитет на конференцията, ректорът проф. дпн Галя Христозова, преподаватели, гости.

Поздравителни адреси:

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

УНСС

Икономически университет - Варна

СА "Д. А. Ценов" - Свищов

 

Спомоществователи