В ЦХН - Квалификационна програма „Социална педагогика”. Начало 30 март 2011 година

Професионалната квалификация по „Социална педагогика” е предназначена и подходяща за специалисти от хуманитарни специалности - социални работници, педагози, социални педагози, психолози, педагогически съветници и други специалисти с медицинско образование, степен бакалавър и магистър. 

Квалификационната програма цели да представи съвременни тенденции в социалната педагогика. Провежда се в БСУ и в институции за практика. Има продължителност 120 академични часа, организирана е в седем специализирани курса. Завършилите получават удостоверение за квалификация по „Социална педагогика”. 

Ръководител: доц.д-р Пепа Митева

Екип:  доц.д-р Йонка Балтаджиева

          доц.д-р Мария Алексиева

          доц.д-р Нели Бояджиева

          доц.д-р Ицка Дерижан

          д-р Генчо Вълчев

          Пламен Колев