Възможност за военна подготовка на студентите

На 28 май, от 10.00 до 17.00 ч., в зала 3 на Военен клуб – Бургас, ще се проведе презентация за същността на военната подготовка, условията, реда за кандидатстване и съответните преференции. Презентацията се организира от Областния военен отдел – Бургас и е част от информационната кампания, съгласно чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Информационната кампания разяснява условията и реда за провеждане на курсове по начална и/или специализирана военна подготовка на български граждани и като такива студентите могат да се възползват от нея.