Възможности пред студентите на закрития Колеж „Телематика”

Съгласно Решение на Народното събрание (публикувано в ДВ, бр. 42 от 04.06.2010 г.), студентите от закрития Колеж „Телематика”, със седалище гр. Стара Загора могат да продължат обучението си в същата или по сходна специалност в посочени държавни висши училища или в частни висши училища, каквото се явява Бургаския свободен университет.

 Информация за студентите от колежа по телематика