Възпитаник на ЦЮН с лекция в БСУ

Възпитаник на ЦЮН с лекция в БСУ

На 05.10.2016 г., в Центъра по юридически науки към БСУ, се проведе публична лекция на тема „Проектният подход в дипломацията и мениджмънта“. Гост-лектор беше възпитаникът на Университета г-н Даниел Добрев - съветник в Министерството на икономиката на Р България и дипломат от кариерата.
По време на лекцията бяха анализирани въпроси, свързани с реализирането на проекти и умението на дипломата или на мениджъра да управлява процесите и етапите на изпълнението. Проблемите бяха представени с разнообразни практически примери. Посочени бяха преимуществата на малката държава и приносът на индивида в реализирането на държавни приоритети. Беше подчертано, че индивидът също е носител на политики и успешното им формулиране и реализиране чрез проекти е предпоставка за положителното развитие на държавата/корпорацията. Засегнатите проблеми предизвикаха оживена дискусия, в която взеха участие не само преподаватели, но и студенти от БСУ.
Г-н Добрев изрази благодарност към преподавателите си от ЦЮН, като подчерта, че именно обучението в БСУ без съмнение е оказало влияние върху неговото професионално израстване.

 

2.JPG