Възпитаници на БСУ стажуват в учебното заведение

Stajantska programa BFUСедем млади специалисти, завършили връзки с обществеността, маркетинг и информационни технологии започнаха платен стаж в Бургаски свободен университет.

От месец февруари, в продължение на шест месеца, те ще трупат практически опит в планиране на комуникационни кампании, провеждане на маркетингови проучвания, програмиране и уеб дизайн.

Благодарение на програмата „Ново начало - от образование към заетост” амбициозните възпитаници на БСУ ще усъвършенстват професионалните си практически компетенции и ще натрупат необходимия минимален трудов стаж в професионалната си сфера.

„Този стаж отразява идеята на Бургаския свободен университет за образование, основано на последните достижения на науката, които имат практическо приложение в професията”, каза проф. Васил Янков, ректор на БСУ.

Според него, това е един от начините в условията на финансово-икономическа криза завършилите студенти да натрупат професионалния опит, който работодателите в последствие изискват от тях.

Освен работата стажантите ще преминат и редица практически обучения, които ще допълнят нужните им компетенции, за успешно развитие в професиите им.

***

"Ново начало – от образование към заетост" се осъществява с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Чрез нея се търси насърчаване на младежи до 29-годишна възраст без трудов стаж по придобитата специалност.

За допълнителна информация: 

Студентски център за кариера и развитие

e-mail: sckr@bfu.bg

тел: 056/900 521

Студентска пиар агенция „Practa 

e-mail: practa@bfu.bg

тел: 056/900 522