Вечер на икономиста

На 26.04.2004 г. Центъра по Икономически и Управленски Науки организира "Вечер на икономиста"