Випускници на БСУ с най-високите заплати извън София

Випускници на БСУ с най-високите заплати извън София

Випускниците на Бургаския свободен университет в професионално направление "Информатика и компютърни науки", на Техническия университет – Варна, и на Американския университет - Благоевград, са единствените извън София, които се реализират със заплати от над 1 000 евро на месец.

Съгласно публикуваните в днешното издание на в-к "24 часа" https://www.24chasa.bg/novini/article/9216044?fbclid=IwAR2_oK86Bu95V5IjS_09-3MztBLzM19qhjYLCWIa7f0DZcRRgC3SPyOVdxE  резултати от Рейтинговата система за висшите училища средната заплата на завършите направление" Информатика и компютърни науки" в БСУ е 1 990 лв. Информацията е изведена в таблица в текста на материала, озаглавен „Вижте кои са 50-те направления в българските университети, дипломите от които дават най-големи заплати“.

Бургаският свободен университет се гордее със своите студенти и тяхната реализация, а за това допринася и Община Бургас, която няколко години целево финансираше таксите за обучение на най-добрите студенти точно в направление ИКН. От тази година Общината въведе система за стипендии за най-изявените студенти с успех в различни професионални направления.