Виртуална Европейска нощ на учените в БСУ

Виртуална Европейска нощ на учените в БСУ

На 27 ноември Бургаският свободен университет ще се включи за поредна година в отбелязването на Европейската нощ на учените. Тази година отбелязването ще бъде във виртуална среда с две събития – „Иновативни методи за преподаване в онлайн среда на Мудъл клауд H5P приложения“ и „Диагностика на мениджърските компетенции в България и Полша“. И двете събития ще бъдат в международно участие от 7 държави и ще се проведат с паралелно представяне и преводи на английски, италиански, полски и български език.

По проект по програма Еразъм+ КА2 Стратегически партньорства„Teachers AHEAD“ ще се включат партньорите от България БСУ и Профилираната гимназия с преподаване на романски езици „Г.С. Раковски“ – гр. Бургас, както и 5 организации от Италия, 1 от Испания, 1 от Франция и Университетът на Лийдс от Великобритания. По проект на полската Оперативна програма „Развитие на знанието и образование“ БСУ е партньор на Варшавския университет по мениджмънт.

Бургаският свободен университет кани всички изследователи, студенти и хора с интерес по темите да се включат в двете събития: за „Иновативни методи за преподаване в онлайн среда на Мудъл клауд H5P приложения“ в 17.30 ч. на адрес https://meet.google.com/amf-obix-imy ; за „Диагностика на мениджърските компетенции в България и Полша“ в 18.00 ч. на https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adead5047b3164071a4afd1a09cc35041%40thread.tacv2/1606312211954?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c857e6-1af0-4e29-9cc5-d1ce22a6c40a%22%2c%22Oid%22%3a%227fcd7451-301f-4b09-b9a0-26cc7b38542e%22%7d