Връчване на дипломите на Випуск 2024 в БСУ

Връчване на дипломите на Випуск 2024 в БСУ

На 23 май 2024 г., четвъртък, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на Випуск 2024 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 14 бакалавърски специалности и 28 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат изявените абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 19 на БСУ. За потвърждение на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 17.05.2024 г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕКТОРА