Връчване на удостоверенията за практиките на студентите от БСУ

Студентски практики в БСУНа 15 май 2014 г. за втори път Бургаският свободен университет покани своите студенти и техните работодатели на церемония по връчване на удостоверенията за приключили практики. Студентите участват в проект BG05PO001 - 3.3.07-0002 “Студентски практики” и получават стипендии за работата си в реална работна среда, в която натрупват ценен практически опит.

Церемонията беше открита от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов, но се случи в първо лице: говориха студентите практиканти и техните работодатели, които не спестиха както похвалите, така и многото емоции. Знакови ще останат кадрите от филма за практиката на студентите от Центъра по информатика и технически науки, който граничи с екшън – използване на подобрения на дронове (непилотирани хеликоптерчета), заснемащи труднодостъпни райони и реални филмови сцени. (Вижте клипа тук!)

Емоционални бяха изказванията на някои от работодателите: „Нашата кантора работи по този проект с още 5 университета в страната – каза адв. Мариана Трифонова. Студентите от БСУ са най-добре подготвени, с отлични теоретични познания. Двама от тях вече работят в кантората на постоянни договори” – каза още адв. Трифонова, самата тя възпитаник на БСУ. Поканата за работа тя е отправила към студентките след приключване на тяхната практика и отличното им представяне.

Студентски практики в БСУВ настоящия момент сключените и изпълнени договори за практики са 620, а разплатените средства над 400 хил. лв. Още 650 студенти са се регистрирали, за 170 от които има потвърждение от работодател.

В заключение ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова сподели, че освен опита, който са придобили, изключително радващо е и това, че на част от нашите студенти са предложени трудови договори за постоянна работа и работодателите са оценили по достойнство компетентностите на студентите и тяхната много добра подготовка за достойна професионална реализация.