Вторият секретар на Посолството на държавата Израел в България на посещение в БСУ

На 8 февруари 2012 г. гост на Бургаския свободен университет бе госпожа Саусан Хасон – Втори секретар и Заместник–ръководител на мисията  на Посолството на държавата Израел в България. Тя се срещна с проф. д-р Васил Янков – ректор на университета, проф. дпн Галя Христозова – заместник – ректор по НИД и МС,  доц. д-р Милен Балтов – заместник ректор по УД и Валя Павлова – инспектор Международно сътрудничество. Проф. Янков запозна госпожа Хасон с историята, развитието и  приоритетите на Бургаския свободен университет. Гостенката сподели намеренията си да съдейства за реализирането на подписаната между Република България и държавата Израел образователна програма „Култура и наука”, която цели културен обмен, обмен на студенти, преподаватели; предоставяне на стипендии в областта на науката и образованието. На следващ етап може да се реализира контакт между БСУ и един от петте основни университета в държавата Израел, най-големият от които в Йерусалим.