XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране в БСУ

XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране в БСУ

На 13 май 2023 г. се проведе XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране, в която участваха 21 отбора от 9 университета. Бургаски свободен университет, под ръководството доц. д-р Димитър Минчев и Стоян Узунов, бе представен достойно от 9 студенти разпределени в 3 отбора, както следва:

BFU_007
1. Симона Захариева Димитрова, Софтуерно инженерство, ФН 20311007, 3 курс, редовно
2. Ванеса Христова Джангозова, Софтуерно инженерство, ФН 20311012, 3 курс, редовно
3. Илина Илиева Коцева, Софтуерно инженерство, ФН 22311038, 1 курс, редовно
BFU_G060
1. Андрей Димитров Димитров, Софтуерно инженерство, ФН 21311022, 2 курс, редовно
2. Андрей Андреевич Овчаренко, Софтуерно инженерство, ФН 21311021, 2 курс, редовно
3. Здравко Недков Желязков, Компютърни системи и технологии, ФН 21311024, 2 курс, редовно
BFU_JAVA
1. Златко Светозаров Дамянов, Компютърни системи и технологии, ФН 21311023, 2 курс, редовно
2. Живко Иванов Радев, Софтуерно инженерство, ФН 22321043, 1 курс, задочно
3. Кеворк Виктор Туршуджиян, Софтуерно инженерство, ФН 21311018, 2 курс, редовно

 

RSOP_2023_TEAMS_A.png