Японски преподавател по наказателно право с лекция в БСУ

Центърът по юридически науки организира публична лекция на проф. Итару Фукушима на тема: „Japanese criminal system and legal еducation system”.

Проф. Фукушима е преподавател по наказателно право в Ryukoku University в Киото, Япония. Това е един от най-старите университети в страната, основан през 1639 година. В него се обучават 19 000 студенти  в бакалавърски, магистърски и докторски програми и 537 чуждестранни студенти от 31 държави.

Университетът разполага с три кампуса в различни части на Киото и 11 изследователски института. Проф. Фукушима е директор на Изследователския център „Corrections and Rehabilitation Center” към университета.

Началото на съвместната дейност между БСУ и Ryukoku University е поставено от гл. ас Славка Димитрова, преподавател по наказателно право в БСУ. Със спечелена стипендия, обявена от Японска фондация, гл. ас. Димитрова  провежда двумесечно научно изследване в Ryukoku University на тема: „Японската пробационна служба и доброволните пробационни служители в Япония". По време на престоя са проведени  редица срещи и визити на институции, сред които: частен затвор; пробационни служби; центрове за ресоциализация на осъдени лица.

Идеята на деканското ръководство на Центъра по юридически науки е създадените полезни контакти да се развият и задълбочат с възможности за дългосрочно сътрудничество между двата университета в областта на научните изследвания, академичния обмен, работата по двустранни проекти.

Лекцията ще се проведе на 25 март, вторник, от 16 часа в зала 207 на БСУ. Осигурен е превод.