Юбилеен X конкурс за студентско научно творчество. Класиране

ЮБИЛЕЕН  X-ТИ  КОНКУРС

за студентско научно творчество

24 март 2009 г.

КЛАСИРАНЕ

  • I група – I, II и III курс

Специална награда бе присъдена на Илиян Найденов – БСУ, спец. КСТ, 3 курс на тема: "Реализация на импулсно зарядно устройство за херметични оловно-кисели батерии”.

Първа награда - Ивелина Тодорова, Стефан Монев БСУ, спец. Журналистика, 3 курс на тема: "Проект на студентско радио на БСУ”.

Втора награда - Пламен Черешев, Димитър Добрев – БСУ, спец. Маркетинг, 3 курс.  

Трета награда - Христо Иванов – ВТУ «Т. Каблешков», спец. Електроенергетика и електрообзавеждане, 3 курс.

 

Насърчителни награди:

    - Теодора Иванова – БСУ, спец. Социални дейности, 2 курс;

    - Гергана Господинова – БСУ, спец. Финанси, 3 курс;

    - Александра Малчева – ЮУ «Н. Рилски», спец. Славянска филология, 2 курс ;

    - Ани Козарева – БСУ, спец. Право, 3 курс;

    - Александър Иванов – БСУ, спец. КСТ, 3 курс.

  • II група – IV курс, магистри и докторанти

Специална награда бе присъдена на Семо Кискинов -  БСУ, спец. ИКН, 3 курс на тема: "Метод за кодиране на скрити съобщения в HTML код”.

Първа награда - Надежда Гендова - БСУ, спец. Връзки с обществеността, 4 курс на тема: "Когато нещата тръгнат зле (случаят с Първа инвестиционна банка)”.

Втора награда - Слав Пумпалов, Величка Желязкова, Диана Георгиева - БСУ, спец. Счетоводство и контрол, 4 курс.  

Трета награда - Жулиета Атанасова - БСУ, спец. Право, 5 курс.

 

Насърчителни награди:

    - Янко Христозов – УНСС, София, спец. "Финанси”, магистър;

    - Ангел Киров, Димитър Михайлов -  БСУ, спец. КСТ, 4 курс.

 

Всички презентирани разработки ще бъдат включени в ежегодния сборник "Студентско научно творчество”.

 

В категорията „Отличие за преподавател” ст. ас. Мила Иванова, преподавател в Центъра по юридически науки, получи специална награда за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране.