"За Купата на стартапите"-предизвикателство за студентите на БСУ

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет започна участие в нов проект, финансиран по програма Еразъм+ с работно заглавие “Академия за Купата на старт-апите“ (Stаrt Cup Аcаdemy). Той цели да насърчи развитието на стартиращи компании, като предоставя обучение и подкрепа на потенциални основатели на стартиращи компании в разработването на бизнес модели и участието в състезания за стартиращи компании. Дейностите включват съвместното създаване на модел с университети, инкубатори и компании; проектиране на учебни програми за предприемачество, ориентирани към студентите; обучение на академици в иновативни педагогически методи; предлагане на практическо обучение за състезания за стартиращи компании; и насърчаване на предприемаческия дух на студентите на университетско ниво.

На 20 май в Брюксел се проведе първата работна среща с участието на представители на всички партньори по проекта, на която от БСУ се включи зам.-деканът на ЦИУН към БСУ доц. д-р Атанас Луизов. Водещ е Университетът РИСЕБА от Рига, Латвия, а другите партньори са Университетът на Дубровник, Хърватска, Мрежата за технологични и социални иновации Иновали (Innovaley), създадена с цел да повиши стойността на регион Абруцо в Италия, водещият доставчик на информационни технологии и инженерни услуги ИУС (Internet Webb Solutions SL), в Малага, Испания, както и специализираните в управление на европейски проекти ИДП (IDP SAS) и Висшият институт по политика и общности (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl) от Белгия.

Start-Cup Academy-KOM.png