Зам.-главният прокурор при ВАК Ася Петрова в БСУ

Зам.-главният прокурор при ВАК Ася Петрова в БСУ

На 19 май 2017 г. от 11 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет се проведе публична лекция на тема „Дейността на Върховната административна прокуратура за спазването на законността в държавното управление“ с лектор Ася Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура. Г-жа Петрова е завършила Юридическия факултет на БСУ и е член на Асоциацията на завършилите Бургаския свободен университет, които са организатори на събитието.
На среща с ректора проф. дпн Галя Христозова и с декана на ЦЮН проф. д-р Момяна Гунева г-жа Ася Петрова се запозна с кариерното развитие на студентите по право в БСУ, с практическата ориентираност на образователния процес, с дейността на Асоциацията на завършилите университета.
Проф. Христозова връчи на г-жа Ася Петрова почетния знак „25 години Бургаски свободен университет“.

 

Ася Петрова.jpg
Лекция Ася Петрова.jpg