Записване на приетите студенти - до 11.09

срок: до 11 септември

Записването ще става в БСУ, стая 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

За да се запишете, трябва да подготвите следните документи:

1. Комплект формуляри за записване в БСУ (от книжарницата, първи етаж);

2. Диплома оригинал;

3. Три снимки (паспортен формат);

4. Квитанция за платена такса за първия семестър.

Записването ще става само лично от кандидат-студента.

 

За кандидат-студентите, които не се запишат в обявения срок, университетът приема, че се отказват от обучение по специалността, в която са приети.

Те губят мястото си и на второ класирането то се попълва от друг кандидат-студент.

 

Семестриални такси за обучение

Бакалавърски програми и Право (Заповед ФСО25/2009г.)

- За редовно обучение - 940лв.

- За задочно обучение - 790лв.

Таксите се внасят в срока за записване в офиса на ТБ "Алианц България” в БСУ (на партера).

 

Възстановяване на внесени семестриални такси

Съгласно чл.51, ал.3 от Правилника за дейността на БСУ при отказване от обучение внесена семестриална такса се възстановява при подадена молба (образец от книжарницата) в срокове и размери както следва:

- 75%, ако молбата е подадена до една седмица от последния срок за плащане на семестриалната такса;

- 50%, ако молбата е подадена до две седмици от последния срок за плащане на семестриалната такса;

- след изтичане на две седмици от последния срок за плащане на семестриалните такси, студентски такси не се възстановяват.

 

Преместване в друга специалност или форма на обучение

Класирането става по реда на специалностите, които кандидат-студентите са посочили при подаване на документите. След като класирането е направено, промени в този ред не биха били възможни.

Кандидат-студентите, които са променили решението си и биха искали да учат в специалност (форма на обучение), различна от предварително заявената, могат да подадат молба за преместване (формуляр от книжарницата).

Такива молби се приемат в срок до 11 септември  в стая 19. 

 

Размер на таксите за преместване

- За преместване от една специалност в друга – 220 лв.

- За преместване от редовно в задочно обучение – 200лв.

- За преместване от задочно в редовно обучение – 50 лв.

Получилите разрешение трябва да внесат таксата за преместване в срок от 11 септември в офиса на ТБ "Алианц България” в БСУ (на партера).