Записване в магистърски програми - до 31 юли

Започва есенният прием в магистърски програми по следните специалности:

Център по юридически науки

 • Публична администрация
 • Данъчна администрация

Център по хуманитарни науки

 • Връзки с обществеността в туризма
 • Социално консултиране и психология
 • Медиен и комуникационен мениджмънт
 • Стратегически PR, медии и политика
 • Социални медии и мобилни комуникации
 • Политически PR, медийна култура и реклама
 • Културен PR, медийна култура и реклама
 • Корпоративен PR, медийна култура и реклама
 • Обществени комуникации и социална психология

Център по икономически и управленски науки

 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Бизнес администрация
 • Банков мениджмънт
 • Маркетинг и управление на туристическия бизнес
 • Международни икономически отношения
 • Електронен маркетинг
 • Митнически контрол и агентиране
 • Управление и развитие на човешките ресурси

Център по информатика и технически науки

 • Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
 • Съдебни инженерно-технически екпертизи
 • Логистични информационни технологии и агентиране
 • Мултимедийни технологии
 • Софтуерно инженерство
 • Бизнес информационни технологии
 • Информатика и компютърни науки

Срок на обучение

 • Срокът на обучение е една година за завършили същото направление или специалност
 • Подробна информация за вида и съдържанието на програмите може да намерите тук!

Семестриални такси

 • Едногодишно обучение – 920 лв.
 • Двугодишно обучение – 850 лв. за първата година, 920 лв. за втората.
 • За завършилите БСУ през последните две години таксата е намалена с 20%.

Срок за записване: до 31 юли.

Записване и допълнителна информация:

Тел. 056 900 449, 056 900 419, 056 900 400

Стая 19 на БСУ.

Е-mail: priem@bfu.bg