Академия за таланати по праграмиране и Школа по роботика

Академията за таланти по програмиране 
Oбразователна инициатива, предназначена за ученици и студенти, целяща да събуди и запази интереса на обучаемите към програмирането и да подготви следващите български шампиони по ИТ. Обучението е организирано в тематични школи. Школа за начинаещи покриваща учебната програма на Telerik Kids Academy по програмиране на базата на езика C++. Школа за напреднали запознаваща обучаемите с езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват настолни и мобилни приложения за платформите Windows и Phone. Школите са разделени на модули, представляващи курсове с продължителност от 30 учебни часа. Занятията се провеждат събота и неделя в БСУ, според график на занятията за съответната школа.

За контакти
Доц. д-р Димитър Минчев
Тел. +359 56 900 477 
+359 899 148 872
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg
http://atp.bfu.bg/Школа по роботика
Школата по роботика към ЦИТН при БСУ е предназначена за ученици от 3 до 12 клас. Обучението е организирано на отделни тематични нива с продължителност 24 учебни часа всяко. За обучаемите са осигурени комплекти Lego Mindstorm NXT 2.0, с които им се предоставя възможност да конструират предварително подбрани от преподавателите интересни и занимателни роботи, както и да реализират своите собствени идеи. Всеки обучаем, при започването на занятията получава тематично електронно учебно пособие с инструкции за сглобяване на роботи. Занятията се провеждат събота и/или неделя в БСУ, според график на занятията за съответната школа.

За контакти
Доц. д-р Димитър Минчев
Тел. +359 56 900 477 
+359 899 148 872
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg
http://robots.bfu.bg 

Записване в школите
За желаещите да се обучават в една от двете школи, следва да се заплати такса в размер 100 лв., която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА. Интересът към школите е голям, побързайте да се запишете и Вие.