Академия за таланти по програмиране и Школа по роботика

Академията за таланти по програмиране

Академията за таланти по програмиране
Oбразователна инициатива, предназначена за ученици и студенти, целяща да събуди и запази интереса на обучаемите към програмирането и да подготви следващите български шампиони по ИТ. Обучението е организирано в тематични школи. Школа по основи на програмирането, базирана на езика C++ и подходяща за начинаещи. Школа по разработка на приложения, базирана на езика C# и подходяща за напреднали. Школа за създаване на мултиплатформени мобилни приложения, базирана на езика C# и Microsoft технологиите. Школа за писане на уеб приложения, базирана на платформата ASP.NET на Microsoft и подходяща за експерти. Занятията се провеждат в сградата на БСУ, според предварително обявен график на занятията за съответната школа.

Школа по роботика
Школата по роботика към ЦИТН при БСУ е предназначена за ученици от 3 до 12 клас. Обучението е организирано на отделни тематични нива. За обучаемите са осигурени комплекти Lego Mindstorm NXT, с които им се предоставя възможност да конструират предварително подбрани от преподавателите интересни и занимателни роботи, както и да реализират своите собствени идеи. Всеки обучаем, при започването на занятията получава тематично електронно учебно пособие с инструкции за сглобяване на роботи. Занятията се провеждат в сградата на БСУ, според предварително обявен график на занятията за съответната школа.

Записване в школите
За записване, следва да се заплати такса в размер 100 лв., която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА.

За контакти
доц. д-р Димитър Минчев
Тел. +359 56 900 477 
+359 899 148 872
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg
http://atp.bfu.bg/