IV Международна конференция ICGSM „Кръговата икономика“

 

Институтът по счетоводни и инвестиционни изследвания (ИСИ) на най-големия университет в Югоизточна Азия - МАРА (Куала Лумпур, Малайзия) и Центърът за икономически и управленски науки (ЦИУН) към Бургаския свободен университет организират IV издание на Международната конференция по управление и стратегически решения (International Conference on Governance and Strategic management ICGSM). След провеждането на предходните издания на Международната конференция по управление и стратегически решения в Куала Лумпур, Манчестър и Сеул, тази година Бургаският свободен университет (БСУ) има честта да бъде определен за домакин на събитието. Конференцията ще се проведе на 11-12 май 2017 г. в БСУ, гр. Бургас, а темата на изданието ще бъде "Кръговата икономика".

IV издание на Международната конференция по управление и стратегически решения (ICGSM)
"Кръговата икономика"
11-12 май 2017 г.
Бургаски свободен университет
Бургас, България
Пленарен докладчик -  проф. д-р Норма Омар, Университет Мара, Малайзия

Почетен председател:

 •  проф. д-р Петко Чобанов, Президент на БСУ

Председатели:

 •  проф. д-р Васил Янков, Декан на ЦИУН, БСУ
 •  проф. д-р Норма Хадж Омар, Директор на ИСИ, Университет Мара

Членове:

 •  проф. д-р Милен Балтов, зам. -ректор, БСУ
 •  проф. д-р Хаджа Файза Дарус, зам.-директор на ИСИ
 •  проф. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на ЦИУН, БСУ
 •  проф. д-р Мадя Джамалия Саид, Университет Мара
 •  проф. д-р Галина  Куртева, БСУ
 •  проф. д-р Естел Субрира, Университет на Барселона
 •  проф. д-р Сава Димов, БСУ
 •  проф. д-р Къймет Джалъюрт
 •  доц. д-р Мария Нейчева, зам. -декан на ЦИУН, БСУ
 •  доц. д-р Гинка Милчева, БСУ
 •  доц. д-р Юлия Йоргова, БСУ
 •  доц. д-р Диана Съботинова, БСУ

Организационен секретариат:

 •  проф. д-р Милен Балтов, БСУ
 •  доц. д-р Зурайда Мохд Самуси
 •  доц. д-р Гергана Николова, БСУ
 •  Валя Павлова, БСУ

Тематични направления:

 •  Управленски стратегии и проблеми
 •  Предизвикателства на съвременните пазари, маркетинга и продажбите- парадигми, проблеми и перспективи
 •  Представяне и предприемачески модели на управление
 •  Бизнес риск и управление на активите
 •  Индустриална икономика, финансови инструменти, счетоводна отчетност и контрол

Работен език на конференцията:

 • aнглийски

Важни срокове:

 •  Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 31 март 2017 г.
 •  Известяване на авторите за приети теми на доклади – до седмица след регистрирането им на базата на анотация
 •  Заплащане на такса при ранно записване – 5 април 2017 г.
 •  Заплащане на такса при късно записване – 25 април 2017 г.
 •  Изпращане на доклада във вида за публикуване – 30 април 2017 г.

Paper and abstracts submission guidelines:
Анотациите следва да се закачат при регистрацията на платформата http://e-services.bfu.bg/conf/en , чрез качване на уърд файл. Анотациите следва да бъдат с обем до 100 думи и да отговарят на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите.
Всички доклади следва да бъдат представени във уърд Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща. Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на conf@bfu.bg .
Конференцията ще се предхожда от симпозиум за интернационализация на обучението по икономика, за който ще има допълнителна информация.
Начало на регистрацията на участниците в деня на събитието: 
13.00 ч. на 11.05.2017 г.
Откриване на конференцията: 
14.00 ч. на 11.05.2017 г.
Такси за правоучастие:
Таксата за правоучастие е 180 евро, а за всички участници от България е договорена специална такса за страната домакин от 90 евро, преведени по сметка на БСУ:IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция ICGSM; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.
БСУ предлага и следните актуални отстъпки:
 За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 5 април 2017 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 За заплащане на такса (краен срок 25 април 2017 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;
 За заплащане на такса (краен срок 25 април 2017 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.
Registration

Програма на конференцията