Правилници и документи

Правилници на БСУ

 

Годишен доклад на Ректора за дейността на БСУ, 2023 г.

Информация за административните услуги, предоставяни от БСУ