Как да кандидатствам

Кога е приемът на документи:

 

Къде мога да кандидатствам: 

 

Как мога да кандидатствам:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит (матура)
  • или с приемен изпит, положен в БСУ, 
  • както и с оценка от приемен изпит в друг университет.
  • За специалност „Право” кандидатстването е с приемни изпити по български език и по история на България. По изключение през учебната 2021-2022 г. приемът в специалност "Право" също ще се извършва с оценки от матури по български език и литература или по история и цивилизация (една от двете по избор).

 

Какви са необходимите документи: 

  • формуляр за кандидатстване в БСУ и
  • диплома за завършено средно образование. 
  • Завършващите през текущата година представят диплома след издаването й.

 

Такса за кандидатстване:

Таксата за кандидатстване е 65 лв. и включва: формулярите за кандидатстване, формулярите за записване и студентска книжка.

Посочената такса е с включен ДДС.

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg