Срокове и дати за прием на документи, кандидатстване и класиране

Срок за кандидатстване и регистрация за изпит
до 17 март до 21 април до 16 юни до 21 юли до 18 август до 08 септември
СТОП-тест
18 март 22 април 17 юни 22 юли 19 август 9 септември
История на България
18 март 22 април 17 юни 22 юли 19 август 9 септември
Български език
19 март 23 април 18 юни 23 юли 20 август 10 септември
Обявяване на класирането
22 март 26 април 21 юни 26 юли 23 август 13 септември
Срок за записване на приетите студенти
до 21 април до 16 юни  до 21 юли до 18 август до 1 септември до 21 септември

 

За контакти:

Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg