Срокове и дати за прием на документи, кандидатстване и класиране

График за прием на документи, провеждане на приемни изпити, класиране и записване

Срок за кандидатстване

Дати на приемни изпити

Срок за записване

до 22.03.2024 г.

23.03.2024 г.

до 19.04.2024 г.

до 19.04.2024 г.

20.04.2024 г.

до 17.05.2024 г.

до 17.05.2024 г.

18.05.2024 г.

до 14.06.2024 г.

до 14.06.2024 г.

15.06.2024 г.

до 12.07.2024 г.

до 12.07.2024 г.

13.07.2024 г.

до 26.07.2024 г.

до 26.07.2024 г.

 

до 09.08.2024 г.

до 09.08.2024 г.

10.08.2024 г.

до 23.08.2024 г.

до 23.08.2024 г.

 

до 05.09.2024 г.

до 05.09.2024 г.

07.09.2024 г.

до 20.09.2024 г.

след 05.09.2024 г.

 

до 04.10.2024 г.

Приемните изпити са тестове по български език или СТОП-тест и се провеждат онлайн. Кандидатите за тест, които се регистрират онлайн, трябва да направят регистрацията до три дни преди датата на теста. Приемът във всички специалности става и с оценки от ДЗИ (матури).

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg