Срокове и дати за прием на документи, кандидатстване и класиране

График за прием на документи, провеждане на приемни изпити, класиране и записване
Подаване на документи за кандидатстване или регистрация за изпит до 15 март до 19 април до 14 юни до 19 юли до 16 август до 13 септември
СТОП-тест 16 март 20 април 15 юни 20 юли 17 август 14 септември
История на България 16 март 20 април 15 юни 20 юли 17 август 14 септември
Български език 17 март 21 април 16 юни 21 юли 18 август 15 септември
Обявяване на резултатите от изпита и класирането 21 март 25 април 21 юни 25 юли 21 август 17 септември
Записване на приетите студенти до 19 април до 14 юни до 19 юли до 16 август до 30 август до 20 септември

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 17

priem@bfu.bg