Как да кандидатствам

Кога е приемът на документи:
Приемът на документи за кандидатстване в магистърските програми в БСУ е на два етапа:

 

Къде мога да кандидатствам: 

  • онлайн  - по интернет, чрез платформата за онлайн кандидатстване;
  • на място в БСУ, в Офис „Прием на студенти”, стая 19.

 

Как мога да кандидатствам:

  • Приемът е по документи, с диплома за завършено висше образование.
  • В магистърски програми могат да кандидатстват завършилите ОКС „Бакалавър”, „Магистър” или „Професионален бакалавър”
  • Завършилите в текущата година, чиито дипломи не са издадени, представят академична справка или уверение.

 

Такса за кандидатстване:

Таксата за кандидатстване е 70 лв. и включва: формулярите за кандидатстване, формулярите за записване и студентска книжка.

Посочената такса е с включен ДДС.

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg