Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Икономика (Маркетинг- маркетингови комуникации и изследвания)"

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Икономика (Маркетинг- маркетингови комуникации и изследвания)" 3.8, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.