Академия по икономика, финанси и предприемачество за ученици в БСУ

Академия по икономика, финанси и предприемачество за ученици в БСУ

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаски свободен университет и Фондацията за интелигентен растеж организират Академия по икономика, финанси и предприемачество.  Целта на събитието е гимназисти в горните курсове на обучение (10-12 клас) с интереси в областта на икономиката и управлението да обогатят своите познания в сферата на макро- и  микроикономиката, финансите, предприемачеството, пазарните проучвания и изкуствения интелект. Курсът ще се провежда онлайн, като участието е безплатно.  

Програмата включва следните модули:

15 юни – Въведение в макроикономиката - 9-13ч.

16 юни – Въведение в микроикономиката - 9-13 ч.

22 юни – Въведение в предприемачеството - 9 -13 ч.

23 юни – Намиране и обработка на икономическа и пазарна информация - 9-13ч.

29 юни – Финансова грамотност - 9 -13ч.

30 юни – Наука за данните (Data Science) и изкуствен интелект (AI) в икономиката - 9-13ч.

След лекционната част участниците ще подготвят проект по избрана от тях тема в обсега на изучаваните модули. Финалното презентиране ще се състои на 13 юли в БСУ.  

Най-добре представилите се трима участници ще имат възможност за провеждане на стаж във водещата финансова компания Expat Capital, където с помощта на професионалисти ще доразвият знанията и компетенциите си. Участниците ще получат сертификати и университетски кредити (6 ECTS) от Бургаски свободен университет за успешно завършване на програмата и възможност за признаването им при обучение.

Линкът към формата за кандидатстване е  Академия по Икономика, Финанси и повече  2024: Формуляр за кандидатстване 

За повече информация:

Александър Георгиев – alegeorgiev@yahoo.com; +359879060202

Йордан Цанев, j.tsanev@gmail.com; +359890911900