За добра работа отпускат на БСУ още 80 практики по проект от оперативната програма

За добра работа отпускат на БСУ още 80 практики по проект от оперативната програма

С решение на ръководителя на проекта от Министерството на образованието и науката като конкретен бенефициент на Бургаския свободен университет бяха отпуснати допълнително 80 броя практики за студенти в областта на педагогическите науки. Те са в рамките на проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и в резултат на провеждането им всеки студент на БСУ има възможност както да реализира в рамките 240 часа наученото в реална среда при определен работодател, така и да получи стипендия в размер на 600 лв.

Решението е и признание за БСУ за активността и нивото на професионализъм, като за период от по-малко от 10 месеца над 500 студенти са започнали, много от тях и приключили своите практиките. По този показател университетът е в топ три на университетите в страната и извън медицинските висши училища.