Дигитализация и творчество в БСУ на 5 юни

Дигитализация и творчество в БСУ на 5 юни

На 5 юни 2020 година Бургаският свободен университет ще отбележи два от празничните дни, на които бяха посветени научните прояви през месец април 2020 г.
На Международния ден на иновациите и творчеството, 21 април, беше  посветена ХХI-та конференция „Студентско научно творчество“. На Деня на Българската конституция, 16 април, който е и Ден на юриста, беше посветен конкурсът в ЦЮН за есе на тема „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“.
От 10.00 ч. пред официалния вход на университета ще бъдат наградени победителите, като наградите са осигурени от Студентския съвет на БСУ. Тази година за конференцията „Студентско научно творчество“  се проведе гласуване на публиката, продължило до началото на м. май, за най-иновативно представени теми на база качените видеа с презентациите на участниците в СНТ.
В 13.00 ч. ще стартира отново под формата на уебинар Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“. Конференцията ще се открие от ректора на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова, а приветствие към участниците ще отправи г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, обявена за най-бързо развиваща се технологична община. С иновационно решение мястото на пленарния доклад е предоставено на международния екип AIDBIND – платформа за донорски данни в здравеопазването, победители в Паневропейския хакатон „ЕСсрещуВируса“. Хакатонът привлече над 26 хиляди участници от 41 държави и се проведе под патронажа на еврокомисар Мария Габриел. Бургаският свободен университет беше едно от трите български висши училища,  академични партньори на събитието.
От 13.30 ч. работата на конференцията ще продължи в 6 направления.  Ръководеното от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов направление „Мултидисциплинарните иновации в пандемията“ ще бъде с най-голямо международно участие. То се очаква да протече с презентации от 9 държави и регистрирани над 160 зрители от 20 държави. В направлението ще се представят резултати от работата в акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.
В рамките на конференцията ще се проведе и обсъждане на първите активни стъпки на новосъздадения в Бургас Югоизточен дигитален иновационен хъб.