Гимназията за романски езици - Бургас, и БСУ в Европейската седмица на МСП

Гимназията за романски езици - Бургас, и БСУ в Европейската седмица на МСП

 

Партньорството на Профилираната гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“ – Бургас, и Бургаския свободен университет е първото и единствено от България за тази година заявено събитие през платформата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ за Европейската седмица на малките и средни предприятия (МСП). Кръглата маса за АБВ на предприемачеството, която ще се проведе от 16.00 ч. на 11 ноември 2021 г. под формата на уебинар, е под надслов „Entrepreneurial in-m@ny Languages“.

В центъра на вниманието ще са учениците от 8 г клас на езиковата гимназия и техният преподавател по “Основи на предприемачеството” гл.ас. д-р Виляна Русева от БСУ. В допълнение и паралелно предприемаческата обстановка ще се симулира и от екипа на БСУ и Института по механика на БАН по проект ИРИСИ (по ФНИ), ръководен от зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов, и поставящ акценти върху резултатите за регионалното иновационно индексиране и връзката с кръговата икономика.

Символично през тази седмица влезе в сила и меморандумът за сътрудничество между БСУ и Фондация Джуниър Ачийвмънт (ДжА) България за насърчаването и обучението на студенти, докторанти и ученици в областта на предприемачеството и иновациите. Едно сътрудничество, което е факт през последните години с победата на екипа на студентите от БСУ (ръководен от гл.ас. д-р Русева, проф. д-р Балтов и студентката Мария Даскалова) в състезанието „Изгряващи звезди“ на ДжА България в категорията „Интелигентни градове“ за старт-ап в „сините“ технологични решения.