Хакатон и студентска научна конференция в БСУ

Хакатон и студентска научна конференция в БСУ

Бургаският свободен университет организира на 19 и 20 април 2023 г., ХАКАТОН „Технологични решения за устойчива околна среда и кръгова икономика“ по проект BG.05M2OP001-2.016-0030- С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". В хакатона могат да се включат студенти, ученици и млади хора, които имат оригинална идея, свързана с по-зелено бъдеще и искат да допринесат за свят с по-малко отпадъци, като помогнат да се преработят и използват. Възможностите за участие са самостоятелно или в екип. Очакването за крайните продукти: модел, макет, концепция или друго решение на предложения проблем. "Пирати на пластмасата - Напред, Европа" е инициатива за гражданска наука, стартирала в Германия и продължила в много европейски страни. Началото на инициативата в България е дадено на 23.09.2023 г. от Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. В периода септември - декември 2022 г., бяха взети проби за пластмасови отпадъци и бяха събрани огромни количества данни за замърсяването с пластмаса в и около европейските реки, океани и морета. Резултатите са събрани и са в процес на анализ от местни изследователи и споделени с учени от цяла Европа. Тази по-нататъшна европеизация на инициативата се финансира от Европейския съюз, като част от мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г." в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа". На 20 април 2023 г. в БСУ ще се проведе и традиционната XXIV Конференция за студентско научно творчество с международно участие. В нея участват студенти и докторанти с научни интереси, амбиции и изследователски резултати в различни научни области, Поканени са и предварително селектирани ученически разработки.