Кандидатствайте за евростипендии

Кандидатствайте за евростипендии

На 27.11.2017 г. започва кампанията за кандидатстване за европейски стипендии по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

 

Стипендията за успех е 750 лв. на семестър. За нея могат да кандидатстват студентите от редовно обучение на всички специалности в Центъра по информатика и технически науки.

Стипендията за специални постижения е 300 лв. За нея могат да кандидатстват студентите от редовно обучение от всички специалности в БСУ, които имат участие в научни или практически разработки и дейности.

Студентите от първи курс ще могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на обучението си.

Срокът за кандидатстване е до 14 януари 2018 г. и става онлайн в сайта на проекта. Отпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19.

Подробна информация относно условията за кандидатстване и класиране за европейска стипендия може да намерите в интернет страницата на БСУ, раздел Студентски стипендии , както и в интернет страницата на проекта.

 

За контакти:
Димитричка Цонева
Тел. + 359 56 900 419
+ 359 56 900 449
БСУ, стая 19
delovod@bfu.bg