Конференцията „Дигитални трансформации“ под формата на уебинар

Конференцията „Дигитални трансформации“ под формата на уебинар

Организираната от Бургаския свободен университет Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“ ще се проведе под формата на уебинар на 5 юни 2020 г. Конференцията ще представи работата и резултатите от проект „Българският език в социалните медии“ по Фонд „Научни изследвания“. Като направление с тема "Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука" в рамките на тази конференцията ще се проведе предвидената първоначално за 15-16 май и организирана от Центъра по юридически науки при БСУ съвместно с Юридическия факултет на университета в Търнава, Словакия юридическа конференция.

В рамките на конференцията ще се представи инициативата за създаване на “Югоизточен дигитален иновационен хъб”, по новата програма на Европейската комисия „Дигитална Европа“, както и уебинар https://socialchangelab.eu/online-webinar-multi-disciplinary-innovation-in-a-pandemic/ среща на ръководството на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“ с участници от Естония, Великобритания, Сърбия, Германия, Нидерландия, Белгия и Хурватска.