Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 13 март 2019 г. от 8.00 часа в зала 431.
Лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Красимир Коев

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 12.03.2019 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева тел. 056/ 900 420