Квалификационен курс "Въведение в психодрамата"

Лаборатория за психологична подкрепа и развитие към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация на тема „Въведение в психодрамата”.
Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Румен Бостанджиев, преподавател в БСУ, специалност Психология.
Обучението ще се проведе:
в зала 214 на:
16.01. от 9.00 до 16.30 часа;
17.01. от 9 до 16.30 часа.
и в зала 214 на:
23.01. от 9 до 16.30 часа;
24.01. от 9 до 16.30 часа.

Участниците в обучението ще получат сертификат за допълнителна квалификация.
Такса за обучението – 180 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 15.01.2019 година.
Допълнителна информация – тел. 056/900 444, проф. д-р Йонка Балтаджиева.