Лятно училище за магистри от Казахстан

Лятно училище за магистри от Казахстан

 

В Бургаския свободен университет стартира лятно училище за магистри от Казахстанския национален университет „Ал Фараби”.  Студентите ще натрупват компетенции в програмата "Психолого-педагогически дизайн на творчеството, философия на приобщаващото образование и „Blended " учене в сферата на образованието". Програмата е разработена от програмния съвет "Социални дейности и психология" в ЦХН.
В продължение на 10 дни студентите и преподавателите ще обменят идеи за добри практики в областта на социално-педагогическата  креативност,  философията на приобщаващото образование в европейските и в българските образователни институции и за т.н. „смесено обучение“, което дава възможност за персонализиране на обучението,  методите на преподаване и изследване чрез платформи за виртуално обучение. Обучението ще се провежда от преподаватели от ЦХН, а практиката на студентите ще се реализира в работни ателиета, социални институции и неправителствени организации на територията на Община Бургас.

Лятното училище беше открито от зам.-ректора по НИД и международно сътрудничество на БСУ проф. д-р Милен Балтов и от декана на ЦХН доц. д-р Мария Алексиева.

 

лятно училище казахстан 2 _9743.jpg