Международен форум в БСУ на преподавателите по английски език

Бургаският свободен университет е партньор и домакин на ХХVII-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, която ще се проведе от 22 до 24.06.2018г. в сградата на университета. Темата на събитието е Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies.
 
Българската асоциация на преподавателите по английски (БАПА) е юридическо лице с нестопанска цел със седалище гр. София. Тя е основана през 1991 г. като клон на международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език (IATEFL, UK), Великобритания и има вече четвъртвековна история. БАПА е член на IATEFL, на FIPLV и TESOL.
 
Основна цел на организацията е да подпомага методически и информационно преподавателите-англицисти на всички нива на обучение (от предучилищно до университетско ниво) в частния и държавния сектор. Членове на организацията са преподаватели от всички краища на страната, както и преподаватели от Великобритания и Съединените американски щати, които пребивават в България. Една от основните форми за осъществяване на целта на асоциацията е организирането на годишната конференция, в която вземат участие както членовете й, така и всички онези, които имат отношение към обучението по английски език. Опитът от проведените досега 26 редовни конференции показва, че те се превръщат в международен форум със силно външно участие и място за установяване на контакти, споделяне на най-новите виждания и опит в чуждоезиковото обучение, което е от изключителна полза за всички в България и в по-глобален мащаб.
 
Повече информация относно конференцията и регистрацията за нея можете да намерите на адрес: http://www.beta-iatefl.org/annual-conference/conference-call/