Междууниверситетски форум в БСУ за националната сигурност

Междууниверситетски форум в БСУ за националната сигурност

Уважаеми колеги,

Бургаски свободен университет (БСУ), Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ имат удоволствието да ви поканят на Дискусионна кръгла маса на тема: «Академични партньорства в сферата на националната сигурност», която ще се състои на 25 октомври 2021 г. (понеделник) в Конферентния център КЦ 1 при Бургаски свободен университет от 10.00 ч. Адрес: Гр. Бургас 8001, бул. „Сан Стефано“ № 62

Забележка: Дискусията ще се проведе в хибридна форма – присъствено на място и онлайн чрез електронната платформа Google Meet joining info: https://meet.google.com/iur-fyzo-rpw     

Покана

Програма