Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

На 19.05.2018 г. в БСУ се проведе осмото национално междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско право, организирано от Центъра по юридически науки. В остра конкуренция се състезаваха 12 отбора студенти от специалност право от шест висши училища в страната - БСУ, ВСУ "Черноризец Храбър", СУ "Св. Климент Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и РУ "Ангел Кънчев".

На първо място се класира отбор от СУ "Св. Климент Охридски". Студентите от ЦЮН на БСУ и от другите университети се представиха достойно и на много високо ниво.Самото съревнование протече при отлична организация и стриктно спазване на принципите на равнопоставеност на отделните отбори и честност при провеждането и оценяването на резултатите от жури, съставено от преподаватели в посочените университети-участници.
Първото състезание в БСУ за решаване на гражданскоправен казус се проведе през 2011 година. Повод за организирането му тогава беше желанието на студентите по право  да премерят силите си с представители на различни университети и да проверят нивото на подготовката си. В надпреварата  взеха участие отбори от едва три правни факултета – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, от ВСУ „Черноризец Храбър” и от БСУ. През следващите две години броят на участващите отбори и представителността на състезанието нарастнаха и сега форумът на студентите-юристи е очаквано събитие всяка година.

 

kaz2.jpg