Национално студентско състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

Национално студентско състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

На 11 май БСУ за единадесети път ще бъде домакин на Националното междууниверситетско състезание по решаване на казус от сферата на гражданското и търговско право. Състезанието се организира от катедра „Гражданскоправни науки“ към Центъра по юридически науки при БСУ. Негов създател е проф. д-р Силви Чернев, подпомаган в организацията на събитието от доц. д-р Анна Чолакова, доц. д-р Красимир Коев и гл. ас. д-р Даниела Зарева.

В състезанието традиционно участват студентски отбори от всички юридически факултети в страната, а жури, съставено от преподаватели в университетите-участници и практикуващи юристи, оценява техните постижения в правото и в ораторското изкуство.

БСУ и тази година ще бъде представен от своите отбори, които са излъчени от Кръжока по гражданско и търговско право към ЦЮН при БСУ. През настоящата година кръжокът се ръководи от Филип Радинов – съдия в РС Бургас, възпитаник на БСУ и един от най-успешните участници в кръжока.

Каним всички желаещи да се присъединят към този празник на юридическото мислене и красноречие, в който очакваме студенти по право от цялата страна. Откриването е на 11 май от 8:00 ч. в Атриума на БСУ. Изслушването на отборите на първи кръг ще се състои в зала 207 от 9:30 ч. Финалната фаза между класиралите се отбори се очаква да започне в 14 ч. в същата зала.

438065270_1170262667658325_3068577837136206263_n.jpg
438065180_1472091643739795_7248066385270462569_n.jpg
438089992_963312328332381_7781520663170913493_n.jpg