Научен семинар Производство по възобновяване на наказателни дела в БСУ

Научен семинар Производство по възобновяване на наказателни дела в БСУ

Съюзът на юристите в България, Дружеството на СЮБ - гр. Бургас и Центъра по юридически науки при БСУ организират семинар на тема:

„ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА”

с лектор  ДЕНИЦА ВЪЛКОВА, съдия във Върховен касационен съд.

Семинарът ще се проведе на 23 февруари 2024 г. от 13.30 ч. в сградата на Бургаски свободен университет зала 110, ет. 1