Научна конференция с международно участие "100 години от рождението на чл. кор. проф. д-р Александър Янков"

Научна конференция с международно участие

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие по повод 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български юрист чл.- кор. проф. д-р Александър Янков, Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет, която ще се проведе на 20 и 21 юни 2024 г. Откриването на конференцията ще се състои на 20 юни, четвъртък, от 11 ч. в зала Изток на Бургаския свободен университет.

Чл.- кор. проф. д-р Александър Янков е световноизвестен юрист в областта на международното и особено в международното морско право. Той е дългогодишен дипломат и посланик и единственият българин, президент на Световната асоциация по международно право. Той е сред основните автори на Конвенцията по морско право на ООН.

Роден е в Бургас на 22 юни 1924 г. От 1942 до 1944 г. е политически затворник, а през 1951 г. завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и след това преподава в Юридически факултет. От 1954 до 1957 г. е секретар на Международния студентски съюз в Прага. Специализира международно право в Академията по международно право в Хага през 1961 г. От 1957 г. е консултант по международноправни въпроси на Министерството на външните работи на България. Представлява България в редица международни организации и конференции: в Комитета на ООН за мирно използване на морското дъно и е негов заместник-председател (1968 – 1973), в Международната морска организация и е председател на Осмата асамблея в Лондон през 1973 – 1974 г., на Третата конференция на ООН по морско право и е председател на Третия ѝ комитет на всички сесии през 1973 – 1982 г., и др..

През 1965 г. става съветник в представителството на НРБ в Секретариата на ООН. Посланик е на България във Великобритания и Северна Ирландия от 1972 до 1976 г. Постоянен представител е на България при ООН в Ню Йорк от 1976 до 1980 г. През 1981 г. е избран за член-кореспондент на БАН. През 1988 – 1989 г. ръководи Секцията по международно право и международни отношения в Института за държавата и правото при БАН. През периода 1988 – 1991 г. е заместник-председател на БАН. През 1989 – 1990 г. е председател на Комитета за наука и висше образование. Член е на Комисията по международно право на ООН в Женева през 1977 – 1996 г., на Постоянния арбитражен съд в Хага от 1971 г., на Международния трибунал по морско право в Хамбург от 1 октомври 1996 г. Александър Янков е сред основателите на Българската асоциация по международно право през 1962 г. и неин председател от 1982 г. Съосновател е и на Националната асоциация за международни отношения и неин несменяван председател от 1994 г. Член е на Американската асоциация по международно право във Вашингтон (от 1966 г.), на Асоциацията по международно право в Лондон (от 1968 г.) и на нейния Изпълнителен съвет, на Френската асоциация по международно право в Париж (от 1982 г.), на Международния океанографски институт в Малта (от 1969 г.), на научния му съвет (от 1981 г.) и заместник-председател (от 1995 г.), на Института по международно право в Брюксел (от 1979 г.), на Независимата световна комисия за океаните в Лисабон (от 1995 г.).

Чл.- кор. професор Александър Янков е гост-професор в университети във Вирджиния, Ню Йорк, Южна Каролина в САЩ, Кембридж и Оксфорд (Великобритания), Далхузи (Канада), Европейския университетски институт във Флоренция, Егейската академия по морско право на о-в Родос в Гърция, Дипломатическата академия в Перу, Световния морски университет в Малмьо, Хагската академия по международно право и др. Народен представител в IX-то Народно събрание (1986 – 1989) и в VII-то Велико народно събрание (1990 – 1991), като е член на Комисията за изработване на Конституцията и на Комисията за външна политика.

В продължение на две десетилетия чл.- кор. професор Александър Янков е член на Настоятелството на Бургаския свободен университет, а на тържествено заседание на Академичния съвет на БСУ на 5 декември 1999 г. е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет”

Член-кореспондент професор Александър Янков умира на 17 октомври 2019 г.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Организационен комитет:

Проф. д.н. Мария Нейкова
Доц. д-р Славка Димитрова
Доц. д-р Ваня Стаматова
Доц. д-р Анна Чолакова

Работните езици на конференцията ще бъдат български и английски.

Технически изисквания

Срокът за изпращане на докладите  във вида за публикуване  е 15 юли 2024 г.

Въпроси, свързани с конференцията, следва да се отправят на lawconf@bfu.bg.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.