Обявяване на победителите в конкурса за есе в ЦЮН

Обявяване на победителите в конкурса за есе в ЦЮН

Уважаеми студенти и преподаватели!

Награждаването на отличилите се есета от конкурса за НАГРАДАТА НА  ДЕКАНА НА ЦЕНТЪРА ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ ще се състои на 19 април (вторник) от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ. Поканват се студентите и преподавателите от Центъра по юридически науки да присъстват на връчването на наградите.

От ръководството на ЦЮН