Откриване на академичната 2023-2024 година

Откриване на академичната 2023-2024 година

Бургаският свободен университет ще открие академичната 2023-2024 година на 2.10.2023 г. в 10 часа в аулата на университета.

От 11 часа, непосредствено след тържествената церемония, ще се проведат въвеждащи информационни срещи на деканските ръководства със студените от първи курс:

  • Център по хуманитарни науки – аула на БСУ;
  • Център по юридически науки – зала 110;
  • Център по информатика и технически науки – зала 207;
  • Център по икономически и управленски науки – зала 208.

Студентските книжки ще бъдат връчени по време на информационните срещи.

На информационните срещи ще бъдат дадени подробни указания за достъпа на студентите до информационите ресурси на БСУ.

Учебните графици са публикувани в платформата за електронни услуги ТУК! и са достъпни без предварителна регистрация.